about-krol

  Повече от 24 години нашата компания предлага

    БЪРЗО, КОРЕКТНО, НАДЕЖДНО и УДОБНО 

  извършване на комплексни митнически услуги;

  -  международен транспорт и спедиция на цели и

       групажни товари; 

  складиране, логистика, товаро-разтоварни дейности;

  -  бизнес консултации.

Основана през 1992г., компанията се ангажира с основна цел - да предоста-
вя по-добри решения на своите клиенти, да създава конкурентни предим-
ства със сигурно и икономично управление на техните стоки и товари.

Крол Транс Ви осигурява: бърз и сигурен превоз на коректни и  конкурент-ни цени с покритие на застраховка ''Отговорност на превозвача''.

Ние притежаваме валиден лиценз за международен, автомобилен превоз на товари и постоянен лиценз за митническо представителство. Извършваме допълнителни логистични услуги като: претоварване, складиране и дистри-
буция на стоки.

Внедрената през 2004г. Система за Управление на Качеството ISO 9001-2008 Ви гарантира постоянно подобряващо се качество и проследимост.

Чрез Kрол Транс печелите професионално и компетентно, цялостно организиране на транспортния процес.Помагаме Ви да договорите най-добрите условия на доставка, бързо и точно изготвяне на необходимите търговски и транспортни документи, избор на оптимален вид транспорт, изграждане на цялостна логистична мрежа за придвижването на Вашите товари. 

При осъществяване на транспортно-спедиторска дейност ние целим:

  • по-доброто използване на силните страни и преимущества на различните видове транспорт, включително ефективен комбиниран транспорт;
  • изграждането на дългосрочни, близки делови, дори доверителни отношения с клиентите, ориентирани към стратегически партньорства;
  • използването на собствени складове за групажни превози, препакетиране, премаркиране и комисиониране, митническо оформяне на пратките;
  • гъвкавост при изграждането на партньорски отношения с пристанищните власти, превозвачи, оператори, други спедитори и клиенти, когато логистичния цикъл трябва да се осъществи успешно.

 Крол Транс осигурява на своите клиенти високо качество така, както и надеждно сътрудничество в областта на:

ЖП превозите:

Mетали, цимент, захар, слънчоглед, пшеница, горива и други.

Автомобилни превози:

От 2002г.разполагаме със собствен новозакупен и постоянно подновяван автопарк – композиции VOLVO FH12, както и микробуси за бързи доставки с товароносимост от 1.5т до 24т, с ADR сертификат и оборудване. 

Превозите по река Дунав:

Различни видове метали, автомобили земеделска техника, въглища, ССТ, цимент,хартия, руди, бентонит, дървен материал, стъкло, захар, ориз, малц и други.

  Чрез осигуряване на интегрирани и по-ефективни услуги, Kрол Транс успешно посреща предизвикателствата и новите изисквания на своите клиенти за намаляване на разходите, на сроковете за доставка и бюрократичните ограничения, в това число митническите и технически бариери. 

                                             Адрес:

                                  №125 бул.България,

                                  сграда на Изома ет.1

                                  Русе 7000, България

                                     ЕИК–117529774                                       

                                 ДДС №BG 117529774