Специален транспорт, ADR товари

auto-special 

1. Логистика на текстил и облекла на закачалки

2. Транспорт на извънгабаритни и тежки товари :

  • Планиране и съгласуване на маршрути
  • Организиране и съгласуване на разрешителни за движение
  • Ескорт на товарите

3. Транспорт на опасни ADR товари

<<< НАПРАВЕТЕ ВАШАТА ЗАЯВКА ЗА ТРАНСПОРТ ОТ ТУК >>>